Depremde hasar gören kültür varlıklarına yapılan bağışlara vergi matrahı düzenlemesi

25.02.2023 - Cumartesi 01:21

VGM'den yapılan açıklamada, "Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100'ü vergi matrahından düşürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

ALINTI KAYNAK: https://www.sabah.com.tr/yasam/depremde-hasar-goren-kultur-varliklarina-yapilan-bagislara-vergi-matrahi-duzenlemesi-6372599

YORUM YAZ