Rasul Tegin kime denir? Gerçekte Resul Tekin kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu döneminde Resul var mı?

21.03.2023 - Salı 07:39

Rasul Tegin kime denir? Gerçekte Resul Tekin kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu döneminde Resul var mı?

Resultegin dizi ve filmler başta olmak üzere kitaplarda da yer almaktadır. Birçok kişi de Resul Tekin isminin tarihteki önemini araştırıyor. Peki ama Resultekin kimdir?   

Resul Tekin kimdir?

Tarihi kaynaklarda Resul Tekin'e dair şu bilgiler yer alır: 

Selçuk, hayli ihtiyar iken Cend’de öldü (1007). Onun dört oğlu vardı. Fakat Mikail henüz babası hayatta iken öldüğü için geriye üç oğlu kalmış böylece en büyük oğlu Arslan olduğu için Türk devlet geleneği icabı beyliğin başına başbuğ olarak o geçerek Yabgu unvanını aldı. Bununla birlikte ailenin diğer üyeleri, kendilerine bağlı Oğuz oymaklarının başında, yarı bağımsız bir durumda ve Arslan Yabgu’ya zayıf bir bağla bağlı bulunuyorlardı. Ailenin başına geçen Arslan Yabgu’nun iki oğlu vardı ki, bunlar Kutalmış ve Resul Tegin’di. Bu makalede Arslan Yabgu’nun oğullarından biri ve muhtemelen ortancası olan ünlü şahsiyetin siyasi hayatı üzerinde durulacaktır.Vaspurakan (Van bölgesi), Anion (Anı) ve Theodosiopolis (Erzurum) themalarının yer aldığı Doğu Anadolu’nun fetih harekâtını bizzat yeni başkent Rey’den yönetmeye başlayan Sultan Tuğrul Bey, İbrahim Yinal’ı Hemedan, İsfahan il ve yörelerinin, amcası Arslan Yabgu’nun oğulları Kutalmış ve Resul Tekin’i Hazar Denizi bölgesinin, öteki amcası Musa Yabgu’nun oğlu Hasan’ı ve kardeşi Çağrı Bey’in oğlu Yakuti’yi Azerbaycan’ın fethiyle görevlendirdi.

Surmari Han kimdir? Surmari Han nerede? Sümari şehri hangi ülkede? Surmari kalesi nerede? Tarihte Surmari nasıl fethedildi?

Surmari Han kimdir? Surmari Han nerede? Sümari şehri hangi ülkede? Surmari kalesi nerede? Tarihte Surmari nasıl fethedildi?

Bu şehzadelerin emirlerine kalabalık Türkmen kuvveti verildi. Kutalmış, faaliyetlerinde Geylan ve Tarim bölgelerini ele geçirdikten sonra Aras Nehri’ni geçerek Erran (Aran) ve Gürcistan arasındaki bölgelerine girdi. Bizans İmparatoru IX. Konstantin Monomakos’un Gürcü asıllı kumandanı Liparit yönetiminde sevk ettiği ordunun Şeddadoğulları beyliğinin başkenti Aras’ın kuzeyi ve Ağrı Dağı’nın karşısındaki Duvin’i kuşatması üzerine, Tuğrul Bey, onları savunmak amacıyla Kutalmış kumandasında bir ordu gönderdi. Selçuklular ile Bizanslılar (Rum- Romailer) arasında ilk çarpışma burada vuku buldu ve 1045’de Gürcü, Ermeni ve Rumlardan müteşekkil Liparit kumandasındaki Bizans ordusunu tarihi Gence kalesi önlerinde kesin bir yenilgiye uğrattı.
Tuğrul Bey’in, Errecan, Hûzistan ve Şiraz’ı Hezâresb b. Bengir b. İyad’a vermesi üzerine Arslan Yabgu’nun oğlu Resul Tekin ile Fûlad süratle bu şehirlerin üzerine hareket ederek bölgeyi istila ettiler. Tuğrul Bey, Musul seferinden sonra Hezâres b. Bengir b. İyad’ı Resul Tekin’in üzerine gönderdi. Yapılan savaşta Resul Tekin esir alınarak Sultanın huzuruna Bağdad’a getirildi. Sultan Tuğrul Bey, İbrahim Yinal’ın isyanını bastırdıktan sonra Kutalmış’ın isyanı ile karşılaştı. Ancak Kutalmış’ın ne zaman isyana başladığı hakkında bilgi yoktur. İbrahim Yinal’ın merkezi idareye karşı yaptığı isyan sonunda mağlup olup öldürülmesi, Kutalmış ve kardeşi Resul Tekin’i isyandan vazgeçirmedi. İki kardeş de mücadeleye devam ettiler. Hatta Kutalmış Bey, Sultan Tuğrul Bey hayatta iken Rey’i kuşattıysa da Amid el-Mülk tarafından uzaklaştırıldı.

ALINTI KAYNAK: https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/rasul-tegin-kime-denir-gercekte-resul-tekin-kimdir-alparslan-buyuk-selcuklu-doneminde-resul-var-mi

YORUM YAZ