Seyfiye Sınıfı Üyeleri - Osmanlı’da Seyfiye Sınıfı Nedir, Üyeleri Kimler, Görevleri Nelerdir?

25.02.2023 - Cumartesi 00:46

Seyfiye sınıfı Osmanlı'da bulunan topluluklardan biridir. Bünyesinden daha çok yöneten kesimin içinde bulunduğu bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Genele baktığımızda Osmanlı yapısının bünyesinde barındırdığı bu sınıflar ile birlikte ikiye ayrıldığı dikkat çekmektedir. Seyfiye sınıfının ne demek olduğu, üyeleri, kimlerin katılıp kimlerin katılamayacağı ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

Seyfiye Sınıfı Nedir?

Seyfiye sınıfı, Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan askeri kesime verilen isimlerden biridir. Askeri bir zümre olan bu sınıf içerisinde çoğunlukla belli bir rütbeye sahip askerler yer almaktadır. Seyfiye sınıfına mensup askerler ülke içinde çıkan iç karışıklıklara müdahale ederek çıkan karışıklıkları bastırmak ve önlemekle görevlidirler. Kısaca asayişin sağlanması bu sınıfa mensup kişilerin görevleri arasında bulunmaktadır.

Seyfiye sınıfı içerisinde askeri rütbelilerin dışında yönetme yetkisine sahip önemli kişiler de bulunmaktadır. Bunlar da işlerin yürütülmesinde etkili bir konumda bulunmaktadır. Vezir-i Azam da seyfiye sınıfı mensupları arasında yer almaktadır.

Seyfiye Sınıfı Üyeleri Kimlerden Oluşmaktadır?

Osmanlı içinde önemli bir yere sahip olan seyfiye sınıfı, bünyesinde padişahtan sonra gelen vezir-i azamı da barındırmasından dolayı önemli bir konuma sahiptir. İç karışıklıkların önlenmesinde, düzenin korunmasında etkili olan bu sınıf genelde rütbeli kişilerden oluşmaktadır. Seyfiye sınıfı üyeleri aşağıda yer aldığı gibidir;

  • Vezir-i Azam: Osmanlı Devletinde yönetimde yer alan vezir-i azam padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir. Padişah'ın görevini yerine getiremediği durumlarda padişahın yerine bakmak ve ona yardımcı olmakla görevlidir. Bir diğer adı ise Sadrazamdır. Genel olarak görevleri ise ilmiye, mülkiye ve kalemiye sınıflarını denetlemek ile görevlidir.
  • Yeniçeri Ağası: Yeniçeri Ocağı'nın en yetkisi kişisidir. Sarayın güvenliğinden sorumludur. Askeri görevlerinin yanında sivil görevleri de bulunmaktadır. Genel görevleri ise esnaf denetimi, fahiş fiyatların tespit edilmesi, yeniçerilerin taleplerinin iletilmek görevleri arasında yer almaktadır.
  • Kubbealtı Vezirleri: Padişah'a danışmanlık yapmakla görevli olan vezirlerdir. Divan- Hümayun'da yer almaktadırlar.
  • Kaptan-ı Derya: Osmanlı donanmasında görevli olan seyfiye sınıfı mensuplarıdır.

ALINTI KAYNAK: https://www.sabah.com.tr/egitim/seyfiye-sinifi-uyeleri-osmanlida-seyfiye-sinifi-nedir-kimlerden-olusur-uyeleri-ve-gorevleri-nelerdir-e1-5988761

YORUM YAZ