Yazar Akın Gülyurt, Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı'ndaydı - Kültür Sanat & Sinema

26.02.2023 - Pazar 03:10

120 yayınevinin ve yaklaşık 40 yazarın katılımıyla düzenlenen "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı"na katılan yazarlar kitap dostları tarafından ilgiyle karşılandı.

Kitabında ‘Anadolu Tasavvufu’ nu işleyen Yazar Akın Gülyurt, Doğu Anadolu 2. Erzurum Kitap Fuarı’nda kitabını imzaladı.

‘Okumak en güzel uğraştır’ diyen yazar Akın Gülyurt, kitap fuarlarının günümüzdeki okuma oranının yükselmesine büyük bir katkı sunduğuna inandığını söyledi. 

Çeşitli dergilerde zaman zaman yazıları yayınlanan ve yazdığı kitabında ‘Anadolu Tasavvufu’nu anlatan yazar Akın Gülyurt, “Başka çalışmalarım olsa da henüz yayınlamadım. Ayrıca Anadolu'yu zaman zaman dolaşıp, bazen bir kahvehanede bazen bir pazar meydanında bazen bir oditoryumda ozanların deyişlerini kopuzumla seslendirip Anadolu bilgeliği üzerine söyleşiler yapıyorum.” Dedi.

‘Anadolu Tasavvufu’nu derli toplu ve sade bir şekilde sunmak istediğini ifade eden yazar Akın Gülyurt, “Kitabımda ‘Anadolu Tasavvufu’nun gerçeğini ele aldım. Bugün kırıntılarına rastladığımız bu bilgeliği ya da irfanî anlayışı hatırlatmaktan başka bir gayem yok. Anadolu'da şekilci, şeriat merkezli ve fıkhî bir din anlayışından ziyade şeriat ötesi olarak nitelendirdiğim bir dinî tutum var olmuştur. Bu tutum korkunun karşısına sevgiyi yerleştirmiş ve varlığın birliği anlayışı doğrultusunda bitkisinden hayvanına, farklı inanç ve kimliklerdeki tüm insanlara bir nazarla yaklaşmıştır. Ayrıca birçok konuda resmî ve yaygın dinî anlayıştan farklılıklar göstermiş ve yer yer onu da kuşatan bir tavır sergilemiştir. Kitabımızın özellikle günümüzde bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Elbette günümüzde birebir uygulanabilecek bir öğretiden ziyade hatırlanması ve farklı yollarla istifade edilmesi, kendisinden beslenilmesi gereken bir bilgelikten bahsediyoruz. Anadolu'nun ozanları, dervişleri ve bilgelerini anlamanın birçok konuda âdeta şifa olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerle ortaya çıkan kitabımız şimdilik geniş bir kitleye yayılmadı. Yine de az ama öz geri dönüşlere, okurların teveccühlerine mazhar olmak umutlandırıcı.” Sözleriyle kitabı hakkında bilgi verdi.

Doğu Anadolu 2. Erzurum Kitap Fuarı Açıldı

ALINTI KAYNAK: https://www.turkiyehaberajansi.com/yazar-akin-gulyurt-dogu-anadolu-2-kitap-fuari-ndaydi/124055/

YORUM YAZ